Monthly Archives: December 2007

Bahay Kubo, English translation

Translations of Paru-parong bukid and Leron, Leron sinta also available.

My Humble Hut

English translation by Roberto Verzola

My humble hut

may look tiny,

but the veggies around

it, sure are many.

Yam beans and eggplants,

wing’d beans and peanuts,

string, hyacinth and lima beans.

Winter melon and loofah,

bottl’ gourd, squash, et cetera.

There is more, amiga,

radish, mustard, yeah!

Onions, tomatoes

garlic and ginger.

If you look all around,

sesame seeds abound!

Bahay Kubo

Traditional Filipino folk song

Bahay kubo,

kahit munti,

ang halaman doon,

ay sari-sari.

Singkamas at talong,

sigarilyas at mani,

sitaw, bataw, patani.

Kundol, patola,

upo’t kalabasa,

at saka meron pa,

labanos, mustasa.

Sibuyas, kamatis,

bawang at luya.

Sa paligid-ligid

ay puno ng linga!

Translations of Paru-parong bukid and Leron, Leron sinta also available.