Sitsiritsit, alibangbang (English translation)

Hey, hey, butterfly

English translation by Roberto Verzola

Sitsiritsit, alibangbang

Traditional Filipino folk song

Hey, hey, butterfly

beetle me, oh, beetle my.

Watch that girl on the block;

she poses like a fighting cock.

Blessed child of Pandacan,

Rice biscuits on a stall.

Why won’t you give me a loan?

The pesky ants will get you soon.

Miss, miss, with parasol,

keep this baby in the shade.

When you get to Malabon,

trade him for some fishy paste.

Sir, sir, on the boat,

take this child and go off.

In Manila, at the mall,

trade him for a nicer doll.

Sitsiritsit, alibangbang

salaginto, salagubang

Ang babae sa lansangan

kung gumiri parang tandang

Santo Niño sa Pandacan

Puto seko sa tindahan.

Ayaw mong magpautang?

Uubusin ka ng langgam.

Ale, ale namamayong,

pasukubin yaring sanggol

pagdating sa Malabon

ipagpalit ng bagoong.

Mama, mama, namamangka

pasakayin yaring bata

Pagdating sa Maynila

ipagpalit ng manika

One Comment

  1. nanakimrose
    Posted December 13, 2012 at 9:42 am | Permalink

    hahahhaha…………….. 🙂 grabeh,…………hirap ang tuno?………… 🙂 :* 😦 …………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: