Tag Archives: magtanim

SRI Pilipinas Song

This song is dedicated to all farmers who have successfully tried the System of RIce Intensification (SRI) and are now trying to convert their neighbors to the method. Sing to the tune of “Magtanim Ay Di Biro”.

Awit ng SRI-Pilipinas

isinulat ni Roberto Verzola
(sa himig ng Magtanim Ay Di Biro)

Refrain:

Halina, halina, mga kaliyag,
tayo’y magsipag-palay lahat.
Magbago tayo ng kaisipan;
S-Rr-I ang subukan. (Ending: S-Rr-I Pilipinas)

Contra-refrain: (kasabay ng Refrain)
Sa organic SRI, kalusuga’y gaganda;
gastos ay bababa, kabuha-ya’y sasagana.
Sa ingles, “system of rice intensification” sya;
tawaging Sipag-Palay sa mga magsasaka.

I.

Magtanim ay masaya,
maghapong kumakanta.
Uupo kung pagod na;
tatayo kung puwede pa.

II.

Inaamag na ka-nin,
sa pulot patatamisin.
Pitong araw ang hintayin,
I.M.O. ay gagawin.

Refrain/Contra-refrain

III.

Ang dayami’y ipunin,
sa I.M.O. ay diligin.
‘Sang buwan lang na bulukin,
isabog na sa bukirin.

IV.

Gawin mong uling ang ipa,
sa kama’y pampataba.
Sampung kilo’y ipunla,
isang ektarya kasya na.

Refrain/Contra-refrain

V.

Sampung araw na idad,
punla ay ililipat.
Puno ay isa-isa;
layo’y sampung pulgada

VI.

Ang tanim huwag ibabad;
mabubulok ang ugat.
Tatlong araw basain;
isang linggong patuyuin.

Refrain/Contra-refrain

VII.

Sa tuwing sampung araw,
weeder ipambubungkal.
Ang damo’y matatanggal;
ang ugat, mahahanginan.

VIII.

Gawa natin ay may saysay,
Kung suwi’y kumakapal.
Kung ito’y doble bilang,
Puwede nang ipagyabang!

Refrain/Contra-refrain

IX.

Kung namumulaklak na,
tubig papasukin na.
Saya natin ay ikanta;
asahang ani’y maganda.

X.

Kung SRI kabisado na,
tanim gawing iba-iba.
Palay, gulay, puno pa,
Pagkain at pambenta.

Tapos.

Magtanim Ay Di Biro, English translation

Planting rice is not a joke

English translation by Roberto Verzola

Magtanim ay di biro

Traditional Filipino folksong

Refrain:

Come, dear fellow stewards of the earth,

stretching muscles is good for the health.

Let us pause so we can catch our breath,

and then tomorrow back to work!

Planting rice is not a joke;

the whole day you’re bent like an ox.

You cannot stand more than one bit;

till you’re done you cannot sit.

Oh, my arms, the feeling’s gone;

and my waist, its tired and sore.

My legs feel a thousand pricks,

soaked in water, six to six.

Mornings when I wake and rise;

I tell myself to think, be wise

and pray to find some land to till,

so I can have a tasty meal.

What a cruel destiny

to be born in poverty

If I don’t work with my two arms,

I won’t earn a single dime.

Refrain:

Halina, halina, mga kaliyag,

tayo’y magsipag-unat-unat.

Magpanibago tayo ng lakas,

para sa araw ng bukas.

Magtanim ay di biro;

maghapong nakayuko.

Di naman makatayo;

di naman makaupo.

Bisig ko’y namamanhid;

baywang ko’y nangangawit.

Binti ko’y namimintig,

sa pagkababad sa tubig.

Sa umaga pagkagising,

lahat ay iisipin.

Kung saan may patanim,

may masarap na pagkain.

Ay, pagkasawimpalad

ng inianak sa hirap.

Ang bisig kung di iunat,

di kumita ng pilak.